Úvod

BASTEL SERVIS

Vítejte na webových stránkách rodinné firmy BASTEL SERVIS, autorizovaného dodavatele vysoce kvalitních vodních filtrů na konečnou úpravu vody v domácnosti od výhradně českého výrobce společnosti AQUA AUREA s.r.o.. Důvěřujte české patentované technologii, české výrobě a servisu, za „českou“ pro širokou veřejnost přijatelnou cenu.


Pijte vodu z kohoutku, je zdravá - avšak oštřená filtrem DIONELA je mnohem zdravější a velmi chutná


Ušetřete si dřinu a peníze s balenou vodou – pořiďte si DIONELU a brzy budete velmi mile překvapeni


Právě teď je ten správný čas na koupi vodního filtru Dionela do Vaší domácnosti


Dodržujte pitný režim - s DIONELOU je to tak snadné, zdravé, chutné a levné. I ta nejdokonalejší kuchyňská linka bez filtru DIONELA je neúplná


Novinkou společnosti AQUA AUREA s.r.o. je uvedení na trh filtr čtvrté řady DIONELA FAS 4. Tento tento produkt s velikou kapacitou odstraňuje z vody arzen, antimon, hliník, selen, vanad, molybden, měď, olovo a fosfát. V souladu s tím, že byla prokázána nesporná karcinogenita a toxicita arzenu, rozhodla se Světová zdravotnická organizace a s ní i naše orgány ochrany veřejného zdraví od 1. 1. 2001 snížit maximální přípustné množství arzenu v pitné vodě z 50 na 10 µg/litr. Arzen se do pitné vody dostává vyluhováním z hornin, ale i z odpadů úpraven rud, odpadů z energetiky a z metalurgického průmyslu. Podíl arzenu v jednotlivých horninách se značně liší: v břidlicích se jeho koncentrace pohybuje kolem 10mg/kg, v žulách kolem 2mg/kg, v pískovcích a vápencích kolem 1mg/kg. V případě vrtů a studen je tedy koncentrace arzenu v pitné vodě dána druhem horniny, ze které se voda čerpá. V ČR se vyšší obsahy arzenu vyskytují především ve Středočeském plutonu (oblast od Říčan ke Klatovům, na západ zasahující až Plzeňsko) a rudná naleziště, např. na Šumavě, v Orlických horách, v Jeseníku, v Krušných horách, ale i v okolí Brna. Arzen často provází výskyt radonu. V Německu snížení maximálního přípustného množství arzenu na 10 µg/litr způsobilo, že 1,5 milionu obyvatel pije vodu z přírodních podzemních zdrojů, které překračují „normu“. Dionela FAS 4 odstraňuje arzen z vody s velkou kapacitou. Účinnost roste s klesajícím pH a s klesající koncentrací železa a manganu. Za předpokladu pH nižším než 8 a koncentrace železa a manganu nepřekračující „normu“ (současný hygienický standard) odstraní Dionela FAS 4 minimálně 1g arzenu. Pro vodu, obsahující 100 µg/litr arzenu (desetkrát překračující „normu“) to znamená 10 000 litrů pitné vody, zbavené arzenu. Kromě média, odstraňujícího z vody arzen, obsahuje lože Dionely FAS 4 také další složky, takže odstraňuje další kontaminanty podobně jako ostatní naše filtry Dionela. Neodstraňuje dusičnany. Plnou funkci Dionela FAS 4 zaručujeme po dobu 2 let, poté zajišťujeme výměnu náplně vaší filtrační vložky za zlomek ceny vložky nové – podobně jako u našich ostatních filtrů Dionela.


Cena Dionely FAS 4: na i pod kuchyňskou linku ........ 4 950Kč, regenerace (výměna náplně) ..... 780 Kč


Pozn.: mnoho uživatelů netuší, že mají ve studni zvýšený obsah arzenu, protože v minimálním rozsahu současné „normy“ není jeho stanovení zahrnuto. Každý uživatel, který jímá vodu z břidlicového nebo žulového podloží nebo v blízkosti výše uvedených odpadů by si tedy měl nechat arzen v laboratoři dodatečně stanovit (za cenu cca 500 Kč).

Získaná ocenění

Zlatá medaile Muba Certifikát

Filtr Dionela získal zlatou medaili za vynález filtrační hmoty k selektivnímu odstraňování dusičnanů z pitné vody z Mezinárodní výstavy vynálezů MUBA 1981, Basilej, Švýcarsko

Dionela získaly nejvyšší známky při posledním hodnocení vodních filtrů na českém trhu: Časopis na ochranu spotřebitelů dTEST, ČR, 1998

Miroslav Müller | email: muller2002@volny.cz | tel.: +420 602 383 568 | Tyto stránky do katalogů registrovalo Centrum registrace odkazů

Copyright © 2009 BASTEL SERVIS

Copyright © 2009 chcisvujweb.cz